FAGT-Vignet.jpg   RBCZ_2014.jpg

 

Massagepraktijk Jonate is lid van beroepsvereniging FAGT en aangesloten bij de RBCZ.

De FAGT, of voluit Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten, is een multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapeuten. CAM-therapie, ook wel complementaire, additieve of alternatieve geneeswijzen genoemd, omvat in algemeenheid alle behandelvormen welke niet door de reguliere geneeskunde worden afgedekt.

De FAGT is erg gericht op samenwerking en eenheid en stelt hoge eisen aan haar leden. Van therapeuten wordt verwacht dat zij minimaal een 3-jarige HBO vakopleiding hebben gevolgd en Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis volgens PLATO-termen. Daarnaast zijn jaarlijkse bij- en nascholingen verplicht, alsmede intervisie met collega’s en het bestuderen van vakliteratuur. 

 

De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. De therapeut dient aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Diploma CAM-therapeut (min. 240 ECTS) en diploma MBK en/of PsBK 

2. Onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht

3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.

4. Heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede rechtsbijstandverzekering.

5. Is in bezit van een geldige VOG-verklaring.

6. Praktijken praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de stichting RBCZ en beroepsvereniging.

7. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen.

8. Is in bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.

 

Massagepraktijk Jonate voldoet aan al deze voorwaarden.